Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Загальні положення

Дійсна політика щодо обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних фізична особа підприємець «Нагірняк» (далі – Продавець).

 1. Продавець ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
 2. Дійсна політика Продавця щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Продавець може отримати про відвідувачів сайту horobchyk.com.ua

Основні поняття

 1. Автоматизована обробка персональних даних– обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 2. Блокування персональних даних– тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 3. Сайт– сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою horobchyk.com.ua;
 4. Інформаційна система персональних даних– сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційні технології і технічні засоби, що забезпечують їх обробку;
 5. Знеособлення персональних даних– дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
 6. Обробка персональних даних– будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 7. Продавець–ФОП «Нагірняк» (ЄДРПОУ: 2305817931), Фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції) , що здійснюються з персональними даними;
 8. Персональні дані– будь-яка інформація, що прямо або побічно відноситься до певного Користувачеві Сайту horobchyk.com.ua або визначається, як притаманна йому;
 9. Користувач– будь-який відвідувач сайту horobchyk.com.ua;
 10. Надання персональних даних– дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;
  Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
 11. Транскордонна передача персональних даних– передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;
 12. Знищення персональних даних– будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

Перелік персональних даних, що оброблюються:

 1. Прізвище ім’я по батькові;
 2. Електронна адреса;
 3. Номери телефонів;
 4. Знеособлені дані про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналітика і подібні сервіси).

Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

Цілі обробки персональних даних

 1. Персональні дані збираються з метою:
  • інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів;
  • надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалам, що містяться на Сайті;
  • організації доставки Товарів Покупцю.
 2. Продавець має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції, акції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Продавцеві лист на адресу електронної пошти horobchykchyk@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомленнь про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
  Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

Правові підстави обробки персональних даних

 1. Продавець обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та (або) відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті horobchyk.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та (або) відправляючи свої персональні дані Продавцю, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
 2. Продавець обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

Порядок збору, зберігання, передачі та інші види обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Продавцем, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 1. Продавець забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних для неуповноважених осіб.
 2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
 3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Продавцю відповідного повідомлення на адресу електронної пошти horobchykchyk@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
 4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Продавцеві повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Продавця з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

Транскордонна передача персональних даних

 1. Продавець до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
 2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та (або) виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

Заключні положення

 1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Продавця за допомогою електронної пошти horobchykchyk@gmail.com
 2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Продавцем. Політика діє безстроково до заміни її новою версією. Актуальна редакція Політики дійсна з моменту публікації на Сайті.